Vlaanderen

Vanaf 11 maart 2021 is het verplicht om aan bepaalde nieuwe gebouwen in Vlaanderen laadpalen te voorzien.
In Artikel 9/1.1.1. van het energiebesluit van 19 november 2010 staat dat sommige gebouwen en parkings waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd er vanaf 11 maart 2021 laadpalen moeten worden geïnstalleerd.

De nieuwe wetgeving legt ook eisen op aan bestaande gebouwen zonder dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd. Tegen 1 januari 2025 zullen onder andere bedrijven met meer dan 20 parkeerplaatsen minstens 2 laadpalen moeten hebben staan voor hun werknemers of bezoekers, dit kan zowel een AC of DC lader zijn.

Over de verplichtingen voor laadpunten bij parkings kan je hieronder meer informatie terugvinden (bron website: www.vlaanderen.be)

Daarnaast komt er vanaf 2025 een verplichting om opladers te plaatsten op parkings van bestaande, niet-residentiele gebouwen. Dit gaat over gebouwen zonder dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd.
Daarom geeft de regering nu in Vlaanderen mooie subsidies om de mensen te stimuleren een laadpaal aan te schaffen voor thuis of op hun bedrijf.

Waals gewest

Het verschil met Vlaanderen is dat je vanaf 11 maart 2021 een lader moet plaatsen op elke parkeerplaats en dit vanaf 11 residentiële parkeerplaatsen.

Bij niet residentiële parkings zoals winkels, kantoren, industriepanden, scholen enzovoort moeten de parkeerplaatsen in Wallonië uitgerust worden met minstens 1  lader en moeten ook de kabels klaargelegd worden om voor minstens 1 op 5 parkeerplaatsen een lader te kunnen plaatsen in de toekomst.

De regel voor vanaf 2025 laders te plaatsen voor niet residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen moet dan nog worden bepaald.

Brussel

Hier gelden specifieke regels rond parkings met minstens 10 plaatsen en nieuwe of oude parkings.
Indien je dit wenst bespreken we dit in een persoonlijk gesprek.