Voor particulieren

Koop je een lader met een professionele plaatsing aan tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024, dan heb je recht op een belastingvermindering

Thuis laders :

 • Tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 een belastingvermindering van 15% met een maximumbedrag van 225 Euro

De voorwaarden hier zijn dat je beschikt over groene stroom, de laadpaal moet een slimme laadpaal zijn en het belastingvoordeel wordt berekend over een bedrag van 1500 Euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor bedrijven

Bedrijven die een laadpaal kopen tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 en deze laders open zetten voor het publiek, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Bedrijven die hun lader enkel gebruiken voor eigen gebruik en deze aankopen tussen 2023 en 2027, zullen enkel recht hebben op een verhoogde investeringsaftrek

Publieke lader:

 • tussen 1 april 2023 en 31 augustus 2024 een kostenaftrek van 150%

De voorwaarde hier is, dat de laders publiek (voor derden) toegankelijk zijn zowel binnen als buiten de bedrijfsuren.

Niet publieke lader:       

 • tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 een investeringsaftrek van 29,5%
 • tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025 een investeringsaftrek van 24%
 • tussen 1 januari 2026 en 31 december 2026 een investeringsaftrek van 18,5%
 • tussen 1 januari 2027 en 31 december 2027 een investeringsaftrek van 13,5%

Besluit: koop vandaag nog je laadpaal en geniet van een zo hoog mogelijke subsidie, de verplichting om er één te plaatsen komt er toch aan.

Premie voor aankoop van een elektrische wagen

Premie voor aankoop van een elektrische wagen

Voorwaarden

 • De premie is gericht naar particulieren, vzw’s en aanbieders van deelmobiliteit.
 • Zowel nieuwe als tweedehandse wagens komen in aanmerking voor een premie. Een tweedehandsvoertuig moet minimaal 3 jaar bij de vorige eigenaar zijn ingeschreven en mag maximaal 8 jaar geleden voor de eerste keer zijn ingeschreven.
 • De premie kan toegekend worden voor zero-emissievoertuigen die na 1 januari 2024 zijn ingeschreven.
 • Enkel zero-emissiewagens komen in aanmerking: volledig elektrische wagens en wagens met brandstofcellen. Plug-in hybride wagens komen niet in aanmerking.
 • De premie is specifiek gericht op wagens die bedoeld zijn voor personenvervoer (M1), voor het vervoer van goederen met een beperkt gewicht tot 3500 kg (N1) en zware micro-stadswagens (L7e-C).
 • De aankoopprijs van het voertuig mag maximum 40.000 euro incl. BTW bedragen. De oorspronkelijke cataloguswaarde van een tweedehandsvoertuig mag bovendien niet hoger dan 60.000 euro incl. BTW zijn. Voor duurdere wagens wordt geen premie toegekend.
 • De verkoopovereenkomst van het voertuig is afgesloten bij een autohandelaar.

Procedure

De premie kan momenteel nog niet aangevraagd worden.

Het besluit met de voorwaarden, procedure en bedragen werd op 10 november 2023 door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd, maar is nog onder voorbehoud tot de definitieve goedkeuring en de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 • Om in aanmerking te komen voor de premie meldt u zich uiterlijk binnen 90 dagen na de ondertekening van de verkoopovereenkomst van het voertuig aan. U zal het voertuig kunnen aanmelden via een webapplicatie die via deze webpagina ter beschikking gesteld zal worden.
  Voor voertuigen die zijn besteld vóór de datum van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad en na 25 september 2023, moet de aanmelding worden gedaan binnen 90 dagen die volgen op de bekendmaking.
 • U levert binnen 90 dagen na de inschrijving van het voertuig bij verkoop de nodige bewijsstukken af.
 • Na de aanmelding en nadat alle bewijsstukken zijn afgeleverd en de overheid de aanvraag van de premie heeft goedgekeurd, wordt de premie volledig uitbetaald.

Bedrag

 • De premie daalt ieder jaar met 1000 euro voor nieuwe wagens en 500 euro voor tweedehandswagens. De premie is ook beperkt in de tijd. Daarmee anticipeert de overheid op de marktontwikkelingen van de volgende jaren: er wordt een daling van de prijzen van elektrische wagens verwacht eens de tweedehandsmarkt op gang komt.
 • Een particulier kan de premie maximaal één keer ontvangen.
 • De premie kan maximaal één keer per voertuig worden betaald.
Premiebedragen voor aankoop elektrisch voertuig
  Aanmelding in 2024 Aanmelding in 2025 Aanmelding in 2026
Nieuw aangekocht door natuurlijke personen, kleine en middelgrote ondernemingen 5000 euro 4000 euro 3000 euro
Nieuw aangekocht door grote ondernemingen 3000 euro 3000 euro 3000 euro
Tweedehands 3000 euro 2500 euro 2000 euro

 

bron van dit artikel Premie voor aankoop van een elektrische wagen | Vlaanderen.be