Laadinrichting voor elektrische wegvoertuigen

Elektrisch rijden is de toekomst. Om mee te stappen in heet milieuvriendelijke verhaal moet voorzien worden in de nodige laadinfrastructuur. Daarom wordt er meer en meer ingezet op de plaatsing van vaste laadinrichting, zowel door particulieren als door bedrijven. Hieraan zijn uiteraard ook een aantal regeltechnische bepalingen van toepassing.

Een laadinrichting bevat één of meerdere verbindingspunten waardoor de energie wordt overgebracht naar het elektrisch voertuig. In geval van een vast verbonden laadkabel bevindt dit verbindingspunt zich op het uiteinde van deze kabel. In huishoudelijke installaties zal er in de meeste gevallen slechts één laadinrichting zijn, met één verbindingspunt.

Laadpas elektrische wagen

Plaatsingsvoorschriften

Elk verbindingspunt moet gevoed worden via een exclusief toegekende stroombaan. De hiertoe te plaatsen beschermingsinrichtingen bevinden zich zowel in de laadinrichting, ofwel in het stroomopwaarts verdeelbord, ofwel een combinatie van beide. Concreet gaat het over:

 • Een individuele differentieelstroombeschermingsinrichting met een aanspreekstroom van ten hoogste 30mA
 • Een individuele beschermingsinrichting tegen overstroom (vermogenschakelaar)

Bij de plaatsing moet bovendien rekening gehouden worden met de te verwachten uitwendige invloeden. In dit opzicht dient voorzien te worden in een aanrijbeveiliging van zodra er een redelijkerwijze kans op aanrijding bestaat.

De voorschriften van de fabrikant moeten ook steeds gevolgd worden.

CD-Foutstromen

Laadinrichtingen blijken er om gekend te staan niet te verwaarlozen DC)foutstromen te genereren. Uiteraard dient de stroomopwaartse installatie, en meer bepaald de differentieelstroombeveiligingsinrichtingen, hiertegen bestand te zijn. Een differentieelstroombeveiligingsinrichting van het type A heeft een gegearandeerde werking tot maximaal 6mA DC. In geval van grotere DC-foutstromen bestaat de kans dat deze “blind” wordt gemaakt.

Om hieraan tegemoet te komen, zijn er verschillende oplossingen:

 • De toegekende stroombaan van het verbindingspunt wordt voorzien van een detectieapparaat voor residuele gelijkstroom van 6mA die de uitschakeling van het elektrisch materiaal veroorzaakt;
 • De toegekende stroombaan van het verbindingspunt (en eventuele stroomopwaarts geplaatste differentieelstroombeveiligingsinrichtingen) wordt voorzien van een differentieelstroombeschermingsinrichting van het type B.

Van zodra er meerdere laadinrichtingen en/of meerdere verbindingspunten voorzien zijn, moet het cumulatief effect van alle mogelijke DC-foutstromen in beschouwing genomen worden.

Voor particulieren

Koop je een lader met een professionele plaatsing aan tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024, dan heb je recht op een belastingvermindering

Thuis laders :

 • tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 een belastingvermindering van 30% met een maximumbedrag van 450 Euro
 • Tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 een belastingvermindering van 15% met een maximumbedrag van 225 Euro

De voorwaarden hier zijn dat je beschikt over groene stroom, de laadpaal moet een slimme laadpaal zijn en het belastingvoordeel wordt berekend over een bedrag van 1500 Euro per laadpaal en per belastingplichtige.

Voor bedrijven

Bedrijven die een laadpaal kopen tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024 en deze laders open zetten voor het publiek, kunnen rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Bedrijven die hun lader enkel gebruiken voor eigen gebruik en deze aankopen tussen 2023 en 2027, zullen enkel recht hebben op een verhoogde investeringsaftrek

Publieke lader:

 • tussen 1 april 2023 en 31 augustus 2024 een kostenaftrek van 150%

De voorwaarde hier is, dat de laders publiek (voor derden) toegankelijk zijn zowel binnen als buiten de bedrijfsuren.

Niet publieke lader:       

 • tussen 1 januari 2023 en 31 december 2023 een investeringsaftrek van 35%
 • tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024 een investeringsaftrek van 29,5%
 • tussen 1 januari 2025 en 31 december 2025 een investeringsaftrek van 24%
 • tussen 1 januari 2026 en 31 december 2026 een investeringsaftrek van 18,5%
 • tussen 1 januari 2027 en 31 december 2027 een investeringsaftrek van 13,5%

Besluit: koop vandaag nog je laadpaal en geniet van een zo hoog mogelijke subsidie, de verplichting om er één te plaatsen komt er toch aan.

Vlaanderen

Vanaf 11 maart 2021 is het verplicht om aan bepaalde nieuwe gebouwen in Vlaanderen laadpalen te voorzien.
In Artikel 9/1.1.1. van het energiebesluit van 19 november 2010 staat dat sommige gebouwen en parkings waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd er vanaf 11 maart 2021 laadpalen moeten worden geïnstalleerd.

De nieuwe wetgeving legt ook eisen op aan bestaande gebouwen zonder dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd. Tegen 1 januari 2025 zullen onder andere bedrijven met meer dan 20 parkeerplaatsen minstens 2 laadpalen moeten hebben staan voor hun werknemers of bezoekers, dit kan zowel een AC of DC lader zijn.

Over de verplichtingen voor laadpunten bij parkings kan je hieronder meer informatie terugvinden (bron website: www.vlaanderen.be)

Daarnaast komt er vanaf 2025 een verplichting om opladers te plaatsten op parkings van bestaande, niet-residentiele gebouwen. Dit gaat over gebouwen zonder dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd.
Daarom geeft de regering nu in Vlaanderen mooie subsidies om de mensen te stimuleren een laadpaal aan te schaffen voor thuis of op hun bedrijf.

Waals gewest

Het verschil met Vlaanderen is dat je vanaf 11 maart 2021 een lader moet plaatsen op elke parkeerplaats en dit vanaf 11 residentiële parkeerplaatsen.

Bij niet residentiële parkings zoals winkels, kantoren, industriepanden, scholen enzovoort moeten de parkeerplaatsen in Wallonië uitgerust worden met minstens 1  lader en moeten ook de kabels klaargelegd worden om voor minstens 1 op 5 parkeerplaatsen een lader te kunnen plaatsen in de toekomst.

De regel voor vanaf 2025 laders te plaatsen voor niet residentiële gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen moet dan nog worden bepaald.

Brussel

Hier gelden specifieke regels rond parkings met minstens 10 plaatsen en nieuwe of oude parkings.
Indien je dit wenst bespreken we dit in een persoonlijk gesprek.

Voor de mensen die thuis een laadpaal gaan plaatsen is het belangrijk om eerst goed te overwegen waar je de oplader gaat hangen, is dat binnen of buiten? Indien binnen is er geen probleem, indien buiten moet er rekening gehouden worden dat het aangekochte toestel een hoge IP waarde heeft en voorzien is voor elk weertype. Dit laatste geldt ook voor bedrijven die willen laden aan hun gebouw of op de parking. Indien het een parking is waar geen muurbevestiging mogelijk is, dan zal er moeten geopteerd worden om een montagepaal te kopen. Zodat de lader ‘Stand Alone’ kan staan.

Etrel laadpaal

Zekeringkast

Ook belangrijk is de afstand van de zekeringkast naar de lader. Voor thuisgebruik raden we aan  om maximum 5 meter van de zekeringkast je oplader te plaatsen. Op die manier kan je ook de kostprijs van de bekabeling laag houden. Indien dit niet gaat, moet er een dikkere kabel worden gebruikt. Wat de montage een stuk duurder zal maken.

Ook belangrijk is het elektriciteitsnet dat je voorhanden hebt. (bv enkel of drie-fasen, 16A of 32 A enz…) De juiste lader kopen is dus belangrijk aan de hand van de stroom die je binnen in je huis of bedrijf krijgt.

Bij Q. EV Solutions and distributions hebben wij gecertificeerde techniekers die de plaatsing voor jou doen. Neem hiervoor zeker een kijkje op onze pagina over plaatsing, daar kan je alle informatie en prijzen terugvinden.